#####################################################$$#
# _|     _|_|_| _|_|_|             $$#
# _|    _|    _|  _|  _|_|_|  _|  _|  $$#
# _|     _|_|  _|  _|  _|  _| _|  _|  $$#
# _|       _| _|  _|  _|  _| _|  _|  $$#
# _|_|_|_| _|_|_|  _|_|_|  _| _|  _|  _|_|_|  $$#
#       the home of Jallabert at the internet $$#
### MENU ############################################$$#
# /music     - music             ../ $$#
# /kicks.php   - hardcore/gabber kicks       $$#
# /me.php    - about me             $$#
# /donations.php - donate money, make me happy    $$#
# /links.php   - links               $$#
#####################################################$$#
#                          $$#
# hej och hjärtligt välkommern till intarnet. mitt  $$#
# namn är sverker och jak er störst, bääst och    $$#
# vackrast. hopas du gillar min fina hem sida!!1!!!! $$#
#                          $$#
#    taack för besöket och välkomemn åter!    $$#
### CONTACT #########################################$$#
# email: j [at] lsd.nu    skype: sverrejohansson $$#
# jabber: jallabert@jabber.calyxinstitute.org    $$#
# spambots: click me please           rss $$#
# Flattr me!                     $$#
#####################################################$$#
#     Copyright (C) Jallabert 2002-2017     $$#
#####################################################$$#
# 
la coda de html es muy invalido